Tuotannonseuranta

Kehitystyö

Työmme tavoitteena on kasvattaa terveitä, raamikkaita ensikoita, jotka poikivat keskimäärin 24 kuukauden ikäisinä. Tämän saavuttamiseksi olemme luoneet oman seurantajärjestelmän, jota kehitämme yhdessä ProAgrian asiantuntijan kanssa.

Kaiken lähtökohtana on hyvä alkukasvatus kotitilalla. Jos vasikka ei ole saanut riittävän hyviä eväitä ensimmäisten kahden kuukauden aikana, ei menetettyä kasvua saada hotellissakaan takaisin. Kuljetus, uusi navetta ja uudenlainen ruokinta stressaavat vasikkaa joka tapauksessa. Jos vasikka ei ole tarpeeksi vahva ja terve hotelliin tullessaan, sen kasvu pysähtyy pitkäksi aikaa.

Punnitsemme kaikki vasikat niiden saapuessa hotelliin ja jatkamme punnitsemista kuukausittain aina puolen vuoden ikään saakka, jotta saisimme tietoa vasikoiden kasvusta ensimmäisten hotellikuukausien aikana. Kasvunseurannan ansiosta pystymme nopeasti reagoimaan mahdollisiin ongelmiin ja muuttamaan ruokintaa oikeaan suuntaan. Tavoitteellinen päiväkasvu alle 7 kuukauden ikäisillä on 1000 grammaa. Asiakastilat saavat halutessaan omien vasikoidensa kasvutiedot ProAgrialta. Keskimääräistä heikommat päiväkasvut verrattuna muihin vasikoihin kannustaa panostamaan alkukasvatukseen kotona.

Vasikkaiän jälkeen seuraava punnitus on siemennysikään tulevat hiehot. Samalla hiehot kuntoluokitetaan. Punnituksen perusteella nähdään helposti, mitkä hiehot voidaan siementää ja mitkä saavat vielä kasvaa. Tavoitteena on aloittaa hiehojen siemennykset 13-14 kuukauden ikäisenä. Tämä on mahdollista vain, jos hiehot kasvavat riittävästi. Tavoitteellinen siemennyspaino, noin 400 kg saavutetaan usein jo vuoden ikäisenä. Päiväkasvutavoite on noin 850 grammaa.

Kolmas seurattavien ryhmä on tiineet hiehot. Myös nämä kuntoluokitetaan punnituksen yhteydessä. Tavoitteena on pitää yllä hyvä syöntikyky, jotta hiehot kasvaisivat itsekin koko tiineytensä ajan. Tässä vaiheessa punnitaan onnistunut alkukasvatus. Jos kaikki on mennyt tähän asti hyvin, on hieholla edelleen potentiaalia kasvaa. Ruokinta on tiineilläkin melko voimakasta. Onnistuneen kasvatuksen ansiosta rehun energia käytetään kasvuun, eikä hieho ala rasvoittumaan. Kuukausittaisten mittausten perusteella tehdään ruokintaan tarvittavia muutoksia ruokinnansuunnittelijan kanssa.

Miksi seuraamme?

Työmme tavoitteena on kasvattaa terveitä, raamikkaita ensikoita, jotka poikivat keskimäärin 24 kuukauden ikäisinä.

Meidät tavoittaa

Päivi

040-5230 015

Tuomo

040-5730 477

Sähköposti

info (at) hiehohotelli.fi

Osoite

Yli-Tervalantie 22, 42330 Haavisto

Jaa
Jaa
Vieritä ylös
Malcare WordPress Security