Hiehohotellin tarina

Tilan historia alkaa jo vuodelta 1539

Tarina

Yli-Tervalan tila sijaitsee eteläisessä Keski-Suomessa, Jämsänkoskella Haaviston kylässä. Tila tunnetaan jo vuoden 1539 maakirjoista, ja se oli saman suvun hallinnassa aina vuoteen 1951 saakka. Tuolloin Ilmari ja Airi Anttila ostivat tilan itselleen. Vuonna 1976 heidän poikansa Jarmo jatkoi tilanpitoa vaimonsa Marjan kanssa. Viimeisin sukupolvenvaihdos tehtiin vuonna 2006, jolloin me tartuimme ohjaksiin.

Koulutuksen merkitys korostuu nykymaataloudessa enemmän kuin aikaisemmin. Töiden suunnittelu ja organisointi, työnjohto sekä talouden hallinta vaativat viljelijältä muutakin osaamista kuin käytännön viljelytaitoja. Maatiloja johdetaan kuin yritystä. Tuomo on valmistunut agrologiksi Hämeen ammattikorkeakoulusta Mustialasta. Lisäksi hänellä on talonrakentajan koulutus. Päivi on samoin käynyt Mustialan, mutta ennen sitä hän opiskeli matkailualan yritystoimintaa ja valmistui restonomiksi. Mikään näistä koulutuksista ei ole mennyt hukkaan.

Miten tähän päädyttiin

Vuonna 2006 tilalla oli 26 lypsylehmän parsinavetta. Suunnitelmissa oli uuden pihaton rakentaminen lypsylehmille. Useita erilaisia navettavaihtoehtoja käytiin läpi. Viimeisimmässä suunnitelmassa lehmiä olisi ollut 170 ja hiehonkasvatus ulkoistettu. Kasvattajaa etsittiin jonkin aikaa, mutta sellaista ei löydetty.

Aikamme asiaa mietittyämme päätimme luopua lypsynavetan rakentamisesta. Lypsykarjan pito ei meille ollut se välttämätön itseisarvo. Tilaa lunastaessamme johtoajatuksena oli, että molemmat tulisivat työskentelemään tilalla. Ostimme työpaikan meille molemmille, emme halunneet lähteä töihin tilan ulkopuolelle. Tuotantosuuntaa voisi muuttaa, mutta toki lähimpänä sydäntä oli kuitenkin kotieläintalous.

Suunnitellessamme lypsynavettaa kiersimme tutustumassa erilaisiin navettavaihtoehtoihin ympäri Suomea. Monella lypsytilalla nousi esiin sama ongelma: nuorkarjan olosuhteita pitäisi pystyä parantamaan ja hoito saada yksinkertaisemmaksi. Maidontuotantotiloilla suurimman työpanoksen vievät luonnollisesti lypsylehmät. Työtä on paljon, joten nuorkarjan hoitoon käytettävissä oleva aika jää väkisinkin pieneksi. Vasikat ja hiehot ovat kuitenkin tulevia lypsylehmiä, joten niiden hyvä hoito on vähintään yhtä tärkeää kuin lypsylehmien.

Näkemämme ja kuulemamme perusteella idea hiehohotellista lähti itämään. Päätimme tehdä ilmoituksen, jossa tarjosimme hiehonkasvatuspalvelua lypsykarjatiloille. Kysyntä yllätti odotukset. Sen seurauksena, lokakuussa 2011, valmistui 300 hiehon kasvattamo. Jatkoimme edelleen oman lypsykarjan pitoa hiehokasvattamon rinnalla. Työtä oli tietenkin paljon, liikaakin. Tarkoituksena oli saada hiehonkasvatus pyörimään ja sitten sopivan tilaisuuden tullen lopettaa maidontuotanto ja keskittyä täysin kasvatustoimintaan. Vuoden 2013 aikana saimme lisää asiakkaita. Oma lypsykarja myytiin laajentavalle tilalle. Lypsynavetta saneerattiin vasikkapihatoksi, jolloin saimme 100 kasvatuspaikkaa lisää.

Hiehonkasvatus päätuotantosuuntana on Suomessa uusi asia. Olemme rakentaneet toimintamallin käytännössä alusta alkaen itse. Olemme luoneet terveydenhallintasuunnitelman ja nyt parhaillaan rakennamme tuotannonseurantaa hiehonkasvatukseen. Haasteita on paljon, mutta emme ole hetkeäkään katuneet päätöstämme ryhtyä hiehonkasvattajiksi. Hiehonkasvatuksen ulkoistaminen on nyt ja tulevaisuudessakin varmasti ratkaisu kannattavaan maidontuotantoon.

Elämää tilalla

Elämää tilalla

Meidät tavoittaa

Päivi

040-5230 015

Tuomo

040-5730 477

Sähköposti

info (at) hiehohotelli.fi

Osoite

Yli-Tervalantie 22, 42330 Haavisto

Jaa
Jaa
Vieritä ylös
Malcare WordPress Security