Toimintatapa

Sopimuksesta

Toimintamme perustuu maitotilojen kanssa tehtyihin kasvatussopimuksiin. Otamme hotelliin vain sopimustilojen eläimiä. Sopimukseen on kirjattu sekä meidän että asiakastilan vastuut, eläinten omistussuhteet, kasvatuksen hinta, hoidon taso, korvausvelvollisuus eri tilanteissa ym. Sopimukset tehdään 10 vuodeksi. Pitkät sopimukset antavat kummallekin osapuolelle mahdollisuuden kehittää omaa toimintaansa ja suunnitella tulevaisuutta.

Vasikat saapuvat meille noin kolmen kuukauden ikäisinä. Ostamme vasikat nimellisellä hinnalla, jokaisesta eläimestä tehdään kauppakirja. Eläimet ovat meidän omistuksessamme koko kasvatusajan. Laskutamme asiakastilaa kuukausittain sen mukaan, kuinka monta eläintä on kyseisen kuukauden aikana kasvatuksessa. Päivähinta on 2,70 euroa/eläin (+alv 24%). Hintaan sisältyy eläimen normaali hoito, ruokinta, siemennys (max 3 kertaa) ja tiineystarkastus sekä kasvunseuranta punnitusten ja kuntoluokitusten avulla. Lisäkustannuksia tulee ylimääräisistä siemennyksistä, sorkkahoidoista sekä alkionsiirroista. Joskus myös eläinlääkärikuluista, riippuen hoidon syystä.

Kasvatuslaskut ovat hiehon takaisinostohinnan ennakkoa. Kun tiine hieho palaa takaisin kotitilalleen noin kaksi kuukautta ennen poikimista, siirtyy hiehon omistajuus jälleen kauppakirjalla takaisin asiakkaalle.

Paivi-Tuomo-ja-koira

Kuljetuksesta

Eläimiä siirretään meidän ja asiakastilojen välillä kerran kuukaudessa. Asiakastilat ilmoittavat hyvissä ajoin saapuvien vasikoiden määrän ja me ilmoitamme, kuinka monta tiinettä on lähdössä kotiin. Sopimusliikennöitsijät hakevat asiakastiloilta vasikat ja tuovat ne hiehohotelliin. Paluukuormaan lastataan tiineet hiehot. Siirtopäivä on aina kuukauden ensimmäinen perjantai. Päivä on vakio, jotta kaikki osapuolet pystyvät valmistautumaan ajallaan.

Hiehohotellin siirtoviikkoon, ennen varsinaista siirtopäivää, kuuluu siemennettyjen hiehojen tiineystarkastukset, lähtevien tiineiden lajittelu ja niiden sorkkahoito, sekä vasikoiden punnitus. Asiakastilat huolehtivat vasikoiden sorkkahuuhteluista viitenä päivänä ennen siirtoa. Molemmat ottavat salmonellanäytteet lähtevistä eläimistä. Kolmen kuukauden välein otetaan näytteet koko karjasta. Mikäli puhtaita tuloksia ei ole tullut ennen siirtopäivää, kyseisiä eläimiä ei siirretä.

Kasvatuksesta

Kasvatamme eläimet ikäryhmittäin. Puolivuotiaat ja sitä nuoremmat asuvat vasikkalassa, jossa on tilaa noin sadalle vasikalle. Uusimmat tulokkaat ovat pienissä, enintään kahdeksan vasikan ryhmissä. Näitä vanhemmat vasikat ovat kahdessa isommassa karsinassa, enintään 30 eläimen ryhmissä. Isossa pihatossa on suuremmat karsinat ja suuremmat ryhmät. Hiehoja on 40-50 jokaisessa osastossa.

Koska siirtopäivänä meille saapuu aina 20-25 vasikkaa, on saman verran saatava tiineitä kotimatkalle. Lajittelemme jokaisesta karsinasta noin puolet, eli vanhimmat, seuraavaan karsinaan. Tämä edellyttää sitä, että hiehot kasvavat hyvin, jotta ne saadaan tiineytettyä ajallaan. Joka kuukausi on saatava tarpeeksi uusia tiineitä, jottei siemennysikäisten karsinaan tule tungosta.

Siirtopäivän jälkeen punnitsemme ja kuntoluokitamme tiineet ja siemennysikäiset. Kuntoluokituksessa käytämme apuna ulkopuolista asiantuntijaa. Lisäksi punnitsemme saapuneet vasikat. Hedelmällisyyden ja kasvunseuranta sekä kuntoluokitukset kuukausittain antavat nopeasti tärkeää tietoa ruokinnan sopivuudesta.

Meidät tavoittaa

Päivi

040-5230 015

Tuomo

040-5730 477

Sähköposti

info (at) hiehohotelli.fi

Osoite

Yli-Tervalantie 22, 42330 Haavisto

Jaa
Jaa
Vieritä ylös
Malcare WordPress Security